Προσωπικό

Σχολικό έτος 2013-2014
Διευθύντρια: Κοντιζά Μαρία                                  
Υποδιευθύντρια: Μπιζιλιώτη Φώφη
Εκπαιδευτικοί τάξεων
Α1: Αρκαμούζη Μαρία                         
Α2: Σταθοπούλου Ελένη
Β1: Τσόκου Αργυρώ
Β2: Μπέμπελος Γεώργιος
Γ1: Ηλιάδη Αναστασία
Γ2: Ελ ράντυ  Νίκος
Δ1:Μπιζιλιώτη Φώφη                            
Δ2: Γερμανού Χριστίνα
Ε1: Σιαντίκου Αγγελική                       
Ε2: Θανοπούλου Άννα
ΣΤ1:Παληοκαρύτης Δημήτρης                   
ΣΤ2: Μορτάκη Πόπη
Ολοήμερο: Αθανασιά  Φωτεινή                                    
Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων:                                       
Αγγλικών:  Καραντζίνα Ιωάννα
Μουσικής: Παπάζογλου Δέσποινα
Φυσικής Αγωγής: Νικολαϊδου Κατερίνα