Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Γ΄2 ΣΤΟ Κ.Π.Α.Ε ΤΗΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ